Rödlistade sandödlan!

Trafikverket har breddat V 27 i Blekinge en mycket liten sträcka! I samband med detta har man förstört Sandödlans och Fladdermusens” bostäder”,trots ett antal varningar från markägaren! Dessa djur är rödlistade.   Man har rivit byggnaden som alla fladdermöss fanns i och byggnad där sandödlan kröp ner i grunden på vintern! Rivningen skedde sen vinter Läs mer om Rödlistade sandödlan![…]